تریبون کسب و کار های امروز ، فناوری های فردا
دوشنبه - ۲۸ بهمن ۱۳۹۸
    English  | فارسی

 

         

میزگرد رابطه بانکداری دیجیتال با Omni-channelبرگزار شد/تصاویر

میزگرد رابطه بانکداری دیجیتال با Omni-channelبرگزار شد/تصاویر
میزگرد رابطه بانکداری دیجیتال با Omni-channel عصر روز گذشته (سه شنبه) در محل مرکز فابا برگزار شد.