تریبون کسب و کار های امروز ، فناوری های فردا
دوشنبه - ۲۸ بهمن ۱۳۹۸
    English  | فارسی

 

         

نشست تخصصی نقد و ارزیابی «سند بانکداری آینده و تحول دیجیتالی»/تصاویر

نشست تخصصی نقد و ارزیابی «سند بانکداری آینده و تحول دیجیتالی»/تصاویر
نشست تخصصی نقد و ارزیابی «سند بانکداری آینده و تحول دیجیتالی» عصر روز گذشته در میان استقبال گسترده مدیران ارشد و فعالان عرصه بانکداری و پرداخت در محل مرکزفابا برگزار شد.